ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Καψαμπέλης Δημήτριος


Ο μηχανικός Δημήτριος Καψαμπέλης εμφανίζεται σε στατικές μελέτες της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης. Από την σφραγίδα που χρησιμοποιεί προκύπτει ότι ήταν αρχιμηχανικός της Τεχνικής Εταιρείας “Δ. Καψαμπέλης & Σια”, μηχανικοί με γραφείο στην οδό Σωκράτους 63Β, στην Αθήνα. Στα αρχεία του ΤΕΕ εντοπίστηκε ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Καψαμπέλης του Δημητρίου (πιθανότατα γιος του Δημητρίου Καψαμπέλη με αρ. μητρώου ΤΕΕ 2048), ο οποίος πήρε το δίπλωμά του από το ΕΜΠ το 1933 και διατηρούσε γραφείο στην οδό Σταδίου 23, στην Αθήνα.


old building
135-5