ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Μοδιάνο, Ελί


Ο Ελί Μοδιάνο (1881-1968) ήταν ένας από τους γνωστότερους εβραίους μηχανικούς που εργάστηκαν στην ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917. Γιoς του σεφαραδίτη τραπεζίτη Ιακώβ (Γιακώ) Μοδιάνο, σπούδασε στην École Centrale des Arts et Manufactures στο Παρίσι. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη ανέλαβε σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν η βίλα Ιακώβ Μοδιάνο, το Τελωνείο Θεσσαλονίκης, η Αγορά Μοδιάνο και η Σχολή Alessandro Manzoni.

Στο χρονικό διάστημα 1902-1914 αποτελεί τον διαπιστευμένο εργολήπτη της γαλλικής εταιρείας κατασκευών με οπλισμένο σκυρόδεμα Bureau Technique de Béton Arme de François Hennebique. Το 1922 του απονέμεται ο τίτλος του ιππότη από τον βασιλιά της Ιταλίας Βίκτωρα Εμμανουήλ.


old building
134-1


old building
134-1


old building
10-12


old building
30-19


old building
9-2


old building
11-5


old building
11-8


old building
11-8


old building
135-1


old building
125-1


old building
125-1


old building
136-3


old building
146-5